Ett teknologiskt genombrott för Luft/Vatten-system

Den smidigaste lösningen

Den snabbast ökande värmepumpslösningen är Luft/Vatten. Tekniken har successivt förbättrats och energiutvinningen ökat. Systemet och den höga verkningsgraden gör tillsammans att man blir mindre känslig för höjda energipriser. Fördelarna med Luft/Vatten är dessutom att installationen är enkel och snabb utan ingrepp i tomtmark.

Driftsäker även vid elavbrott

Thermoheat har en konstruktion med värmeväxlaren i ackumulatortanken vilket ger både bättre effekt och eliminerad frysrisk. Ingen risk för att värmepumpen skall frysa sönder vid elavbrott. Vi arbetar med direktkondensation i tanken därför behövs inga cirkulationspumpar och det finns inget vatten som cirkulerar ut till värmepumpen. Det finns alltså inget som kan frysa på utsidan av huset. Mellan värmepump och ackumulatortank cirkulerar det effektivaste köldmediet R 410a.

Optimerat system

Komplett värmepumpssystem upp till 62kW med en inverterstyrd (behovsreglerad) värmepump. Då värmepumpen är ”behovsstyrd” ger den alltid optimal effekt och drar inte mer ström än vad som behövs vid varje tillfälle. Därför kan vi överdimensionera värmepumpen, vilket gör att kapaciteten räcker även när utetemperaturen är låg. Den nyutvecklade tekniken som gör att värmepumpen och ackumulator-tanken samverkar bättre.

En modell täcker ett större effektspektra

Värmepumpar med överkapacitet ger bättre ekonomi i två led. Sju värmepumpsmodeller och tre storlekar på ackumulatortankar täcker behov upp till 62kW effekt. Med Thermoheat finns det extra effekt när det behövs som mest. Styrningen är konstruerad så att pumpen inte förbrukar mer ström än vad som krävs vid varje tillfälle — överkapaciteten kostar inget i den dagliga driften.

Värme när den behövs som bäst

Den allra största skillnaden jämfört med andra system märks vid låga utetemperaturer. När det är många minusgrader ute fortsätter Thermoheat att leverera god värme. Den ger ett positivt utbyte ända ner till ca 25 minusgrader. När det blir riktigt kallt går den inbyggda 9-stegade el-patronen på 9 kW in och ger kompletterande värme. Med 9 automatiskt styrda steg på el-patronen förbrukas ingen onödig el, men det finns kraft nog även vid temporärt stora behov. El-patronen är utrustad med effektvakt. El-patronen är endast monterad i modellerna 10,9 kW och 14,7 kW.

Rikligt med badvatten

Ett mycket viktigt effektmått för användaren är hur fort värmesystemet kan generera nytt varmvatten. Även när flera familjemedlemmar vill duscha efter varandra skall det finnas varmt vatten. Thermoheat utmärker sig även här med en kapacitet att leverera hela 260 liter 45°-igt vatten vid upptappning med 12 liter/minut med 310 tank.

Utvalda installatörer

För din trygghet installeras Thermoheat endast av utvalda företag med certifiering.