Vånga kyl & Värmepumps Industri AB

Vånga Kyl & Värmepumps Industri AB är ett innovations- och utvecklingsföretag med rötter i installationsbranchen. Som installatörer av olika system lärde vi oss vad som fungerar bäst och tog fram ett värmesystem utifrån höga krav på effektivitet, ekonomi och trygghet. Våra konstruktioner har varit i drift utan problem under mer än 10 år. Produktionen finns i Åhus vilket ger korta kontaktvägar mellan tillverkning och installation. Thermoheat följer branschorganisationen SVEP’s rekommendationer.

Tryggt och enkelt

Ett nytt värmesystem är en långsiktig investering som skall fungera säkert i många år. Thermoheat-systemet har varit i full drift i ett fler-tal installationer under mer än 10 vintrar med mycket få störningar. All elektronik och mekanik bygger på standardkomponenter från världens ledande tillverkare och en unik nyutvecklad ackumulatortanksteknologi som bättre tar vara på pumpens avgivna effekt. På så sätt garanteras lång livslängd och trygghet i tillgång på reservdelar, även långt fram i tiden.

De sänkte sina kostnader med över 70%

En familj i Åhus installerade 2004 en luft-vatten värmepump från Thermoheat i sitt äldre hus på 220 m2 och minskade därmed sina kostnader med ungefär två tredjedelar. Deras oljeförbrukning uppgick tidigare till 2,4-3.5 m3 med en årlig kostnad på ca 31-45.000 kr. Efter övergången till Thermoheat ligger genomsnitts-kostnaden på ca 9.000 kr/år.

Årlig förbrukning sedan installationen mars 2004.
Period/År Värmepump El-Patron Hushållsel
Kwh Drifttimmar Kwh Drifttimmar Kwh
040315-050314 7389 2629 306 110 6458
050315-060314 7673 3189 549 110 6642
060315-070314 6516 2454 48 110 6671
070315-080314 6573 2471 17 110 5623
080315-090314 7485 2919 241 110 5414
090315-100314 8517 3020 574 110 5450
100315-110314 9838 3342 596 110 5665
Lägg märke till hur sällan den mer strömförbrukande elpatronen behövde kopplas till.