ETT KLOKT

VAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Behovsreglerad
  • Högre verkningsgrad
  • Ingen frysrisk vid elavbrott
  • Ger stor mängd 65°C varmvatten
  • Tar värme från uteluften ner till -25°C
  • Möjlighet att styras och övervakas från Internet/Mobil

Copyright © 2012 Thermoheat of Sweden